Меню

Особливості та порядок використання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною.

Відповідно до ч.3 ст.18 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР  (далі – Закон «Про відпустки») та ч.7 ст.179 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (далі – КЗпП) відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Із вищезазначеного випливає, що право на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку батька дитини, баби, діда чи інших родичів, які фактично доглядають за дитиною, є похідним від права матері на таку відпустку, тобто мати може делегувати право на відпустку вищепереліченим особам.

Згідно з ч.4 ст.20 Закону «Про відпустки» підставою для надання такої відпустки зазначеним вище особам є довідка з місця роботи (навчання, служби) матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну відпустки по догляду за дитиною і виплату допомоги по догляду за дитиною їй припинено (із зазначенням дати). 

Таким чином, лише за умови надання довідки з місця роботи матері дитини згідно з встановленими законодавством вимогами, ст.2 Закону «Про відпустки» гарантовано право батька дитини, бабусі чи інших родичів, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів, на отримання відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги).

Варто також зазначити, що законодавством не передбачено використання відпустки для догляду за дітьми віком до трьох років, народженими однією матір’ю, одночасно двома чи більше застрахованими особами. Тому у випадку, якщо мати двох дітей віком до трьох років перебуває у відпустці для догляду за однією дитиною до досягнення нею трирічного віку, то для надання такої відпустки іншим родичам для догляду за другою дитиною у цей же період також необхідна довідка з місця роботи матері про те, що вона вийшла на роботу. За відсутності такої довідки немає підстав для надання відпустки іншим родичам.

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 10.01.2008 р. N 1/13/116-08