Меню

Дитяче оздоровлення у 2016 р.

Організаційно – фінансове забезпечення якісного оздоровлення і відпочинку дітей працівників освіти є одним із головних та пріоритетних статутних напрямів роботи Сумської міської організації Профспілки та первинних профспілкових організацій. Реалізація прав дітей і підлітків на оздоровлення та організований відпочинок сприяє покращенню, зміцненню їх здоров’я та фізичного стану, забезпечує проведення виховної, культурно-масової, спортивної роботи з дітьми в період літніх канікул, є невід’ємною складовою роботи з профілактики попередження бездоглядності та злочинності серед неповнолітніх, а також мотиваційним фактором профспілкового членства найманих працівників.

Організація відпочинку та оздоровлення дітей проводиться відповідно до чинної нормативно правової бази, а саме: Законів України «Про оздоровлення та відпочинок», «Про охорону дитинства», постанови президії міської організації профспілки працівників освіти і науки України від 17.05.2016 року №П-18-2 «Про роботу профспілкових організацій галузі щодо підготовки і забезпечення якісного оздоровлення та відпочинку дітей освітян влітку 2016 року» та ряду інших нормативних документів щодо організації оздоровлення, які відносяться до компетенції освіти та галузевої Профспілки.

Для успішного проведення оздоровчої кампанії в Сумській міській організації Профспілки проведена належна організаційна робота. Питання організації оздоровлення влітку 2016 року заслуховувалося на засіданнях президії міської організації Профспілки (17.05.2016 року, 30.06.2016 року, 07.07.2016 року). Кожна первинна профспілкова організація отримала відповідний пакет документів щодо якісного оздоровлення дітей працівників галузі:

- постанову президії МК Профспілки від 17.05.2016 року №П-18-2 «Про роботу профспілкових організацій галузі щодо підготовки і забезпечення якісного оздоровлення та відпочинку дітей освітян влітку 2016 року»; 

- перелік оздоровчих таборів в регіоні;

- зразки оформлення заяв на профспілкову виплату в зв’язку з оздоровленням дитини у заміському таборі відпочинку.

Міська Профспілка розробила заходи щодо організації та якісного оздоровлення дітей працівників і має в наявності інформацію від первинних профспілкових організацій міста щодо кількості дітей працівників освіти, в тому числі пільгових категорії, та планові показники їх оздоровлення і відпочинку у 2016 році.

Загальна кількість дітей членів Профспілки віком від 7 до 18 років становить 1487 осіб. Міська Профспілка та первинні організації долучились до організації оздоровлення та фінансування 38 дітей членів Профспілки (проти 36 у 2015 році), що становить 2,6% від загальної кількості дітей працівників галузі відповідного віку, в тому числі за межами регіону 7 осіб. 

Варто зазначити, що в 2016 році вартість путівок до заміських оздоровчих таборів зросла і сягала від 2600 до 4800 гривень з терміном перебування в закладі 21 день, що не дало змоги працівникам галузі придбати дорого вартісні путівки з огляду на призупинення фінансування  програми дитячого оздоровлення застрахованих осіб у 2016 році за рахунок коштів ФСС з ТВП та відсутністю в програмі «Молодь міста Суми на 2016 – 2018 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 149 – МР, категорії дітей працівників бюджетних галузей.

Крім того, чинним законодавством забороняється неприбутковим профспілковим організаціям придбавати путівки в інших підприємств і організацій та видавати їх членам Профспілки. З огляду на це, міською Профспілкою було прийнято рішення про здійснення профспілкових виплат членам Профспілки, які самостійно придбають путівки для своїх дітей і нададуть у профспілкові організації підтверджуючі документи. Обмежень щодо надання профспілкових виплат на придбані путівки для дітей працівників закладів освіти не було.

Всього на здешевлення 38 путівок було залучено профспілкових кошів на загальну суму 32,1 тис. гривень (проти 28,1 тис.грн. у 2015 році), з яких кошти міської Профспілки становлять – 21,0 тис. грн. з розрахунку 600 грн. на дитину (проти 17,5 тис. грн. у 2015 році) та 11,1 тис. грн. – кошти первинних профспілкових організацій (проти 10,6 тис. грн. у 2015 році). Кожна  первинна  профспілкова  організація  приймала    своє   рішення    про  суму профспілкової виплати на ці цілі і розмір їх становив в середньому 310 грн. Батьки витратили на оздоровлення власних дітей 89,1 тис. грн.

З огляду на вищевикладене, актуальним залишається питання відновлення програм дитячого оздоровлення ФСС з ТВП на 2017 рік та розробка на рівні держави заходів щодо здешевлення вартості путівок до оздоровчих таборів.

 Показники участі Сумської міської організації профспілки працівників освіти і науки Україниу Всеукраїнському огляді роботи організаційних ланок Профспілки освіти і науки України на кращу організацію оздоровлення та відпочинку дітей у 2016 р.

 

Голова міської організації Профспілки

Л.М.Гога