Меню

Обов’язкові попередні та періодичні психіатричні огляди: підстави та порядок проведення

На численні звернення членів Профспілки щодо порядку проходження обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів працівниками закладів освіти всіх типів і форм власності міська організація Профспілки повідомляє наступне.

Обов'язкові  попередній  (перед  початком  діяльності)  та періодичний  (у  процесі  діяльності) психіатричні огляди громадян проводяться з метою встановлення придатності  особи  до  виконання окремих  видів діяльності (робіт,  професій,  служби) з особливими вимогами до стану її психічного здоров'я,  для  вирішення  питання про  наявність  або відсутність у неї психіатричних протипоказань згідно з Порядком і переліком,  затвердженими постановою  Кабінету Міністрів  України  від  27.09.2000  N  1465   "Про затвердження  Порядку  проведення   обов'язкових   попередніх   та періодичних    психіатричних    оглядів    і   переліку   медичних психіатричних   протипоказань   щодо   виконання   окремих   видів діяльності   (робіт,   професій,   служби),  що  можуть  становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих".

Періодичність проведення психіатричних оглядів визначається затвердженим вищезазначеною постановою Переліком медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих.

Пунктом 12 зазначеного Переліку передбачено проходження психіатричних медичних оглядів працівниками навчальних закладів всіх типів та форм власності, працівниками дитячих оздоровчих закладів, працівниками будинків дитини, дитячих будинків один раз на п’ять років.

Варто зазначити, що пунктом 2 примітки до зазначеного Переліку встановлено, що обов’язкові попередні та періодичні психіатричні огляди працівників, зазначених зокрема у пункті 12 цього переліку, проводяться за списками виробництв, робіт, професій і посад, що затверджуються відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням з уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх обєєднань та всеукраїнських обєєднань організацій роботодавців.

Допоки списків виробництв, робіт, професій і посад в галузі освіти, що мають погоджуватися з ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, Міністерством освіти і науки України не затверджено.

З метою виконання Закону України «Про психіатричну допомогу» та постанови КМУ від 27.09.2000 р. №1465, наказом Міністерства охорони здоров’я від 17.01.2002 року № 12 затверджено Інструкцію про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів.

Згідно п.6 Інструкції «обов'язкові  попередній та періодичний психіатричні огляди проводяться  на госпрозрахункових  засадах  за   рахунок   коштів замовників (оплачується проведення    обов'язкового   обсягу обстеження),  про що має бути документ,  який підтверджує оплату послуг за проведення оглядів».

Після проведення обов’язкових попереднього або періодичного психіатричних оглядів, а у разі потреби додаткового психіатричного обстеження особі видається довідка встановленого зразка.

Рішення про визнання особи через розлад психіки тимчасово або постійно непридатною до виконання видів діяльності (робіт, професій, служб), що становить безпосередню небезпеку для неї або оточуючих, може бути оскаржено в суді (ч.2 ст.9 Закону України «Про психіатричну допомогу»). 

Міська організація Профспілки